Cursus "Data Protection & Privacy"
De LogicQ Learning biedt diverse cursussen en ervaar onze plezierige wijze van Co-operatief leren

LogicQ Learning organiseert binnenkort weer een meerdaagse basiscursus "Data Protection & Privacy". Deze is gedeeltelijk on-line en wanneer mogelijk  terugkom momenten. 

Geen crash course, maar een studieplan met Nederlandse basis studie- en werkboek als introductie naar de originele bronnen waaronder het "FRA - Handbook on EDP law". Dit doen we in 3 "Study sprints" van een week. Daarna sluiten we de studie af met een uitwerking van een concrete case.

Echter jij en je studiegenoten bepalen mede het tempo - wij bieden ruimte voor versnellingen, vertragingen, discussie en verdieping.  We starten op zaterdag de eerste "Study sprint" en elke dinsdagavond heb je een online studiebijeenkomst. 

     LogicQ Digital Privacy - Basiscursus

     Op 25 mei 2018 is de nieuwste privacy wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in het Engels 'GDPR' genoemd, ingevoerd. De grote bedrijven in ons land hebben zich deze deadline terdege gerealiseerd en hebben daar de tijd voor genomen en specialisten ingehuurd op die datum 'AVG-ready' te zijn.

     Helaas is uit onderzoek gebleken dat dit nog niet het geval is bij nog aardig wat organisaties in de Nederlandse MKB-sector en bij ZZP-ers, die bijvoorbeeld mede-verwerker zijn.

     Doelstelling Basiscursus

     De stand van zaken is in veel gevallen zelfs zo dat bedrijven een Privacy Statement en Cookie-wet op hun website hebben staan. Hier en daar zijn er  verwerkingsovereenkomsten afgesloten. Deze zijn opgenomen in een verwerkingsregister en verder vraagt men zich af hoe nu verder?

     Voor wie

     De Basiscursus is voor personen die geen jurist zijn en toch met de AVG te maken hebben. Denk aan ondernemers, bedrijfsvoerders, maar ook doktoren en andere medische specialisten, bestuurders, eigenaren van kindercrèches of gewoon geïnteresseerden. 

     Praktisch inzetbaar

     Een praktische cursus in begrijpelijk Nederlands met noodzakelijke verwijzingen naar de Engelse termen en daar waar nodig een heldere uitleg van  juridische begrippen.

     Veilige gegevens en gegevensuitwisseling rondom personen bij de overheid, maar ook tussen bedrijven, dat is waar het in de AVG om draait. Tegelijkertijd wil men met deze wet ook het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de EU mogelijk maken en daarbij tevens een zekere standaard bescherming garandeert. Een goede balans daartussen vinden is voor elke organisatie van belang.

     Resultaatgericht leren

     * Het praktisch kunnen toepassen van de AVG

     * Een gedegen begrip van de werking van de AVG ontwikkelen

     * De rol van de FG leren begrijpen en kunnen (laten) uitvoeren

     * Opstellen van een verwerkingsregister en andere praktische zaken

     * Maatregelen kunnen nemen op het gebied van Privacy by Design

     Meer info

     LogicQ Co-operatief leren 

     Ons opleidingsinstituut werkt met behulp van de scrum-methode en onze studenten leren volgens het "Co-operative Learning" principe. De lesstof wordt verrijkt met cases direct afkomstig van consultants uit het werkveld. Onze consultants vertellen welke ervaringen zij hebben opgedaan en met behulp van 'cases' leren onze studenten hoe zij de theorie inhoudelijk en praktisch kunnen toepassen.

     Geen crash-cursus, waar cursisten in zeer korte tijd voor hen nagelnieuwe leerstof in hun hoofd moet 'stampen' met als doel snel een examen af te leggen, inclusief een certificaat als bewijs ontvangt..om de volgende dag alles weer te zijn vergeten. Je leert pas echt als de stof ook beklijft, vinden wij van LogicQ Learning.

     Kosten

     Data Protection & Privacy - Basic course     € 600,00 (Ex. BTW)

     3 sprints in 4 weken, incl. lidmaatschap EADPP en LogicQ Certificaat. De opleiding is met korting te volgen door LogicQ Members en is voor niet-LogicQ members 600 Euro inclusief: 
         *  het opleidingsmateriaal;
         *  4 verzorgde studiebijeenkomsten;
         *  12 on-line Study meeting,
         *  Professionele begeleiding door trainers uit het werkveld
     LogicQ Members hebben we een substantiële korting en Associés kunnen gebruik maken van hun TOP budget regeling. Organisaties kunnen korting krijgen door meerdere cursisten in één keer in te schrijven. 

     Neem hiervoor anders nog even contact met ons op. LogicQ Learning team ziet er naar uit je te mogen  begroeten!

     Verwachte programma 

     Uw vraag betreffende LogicQ Learning

     Cursus "Data Protection & Privacy"
     LogicQ, Robert Lauer
     9 november, 2021
     Deel deze post

     Latest posts

     Archief
     Workshop "Scale-Up - The business game"
     Spelender wijze de potentiele verbeteringen vinden voor je organisatie