Associates


LogicQ biedt multidisciplinaire ruimte voor professionals op terreinen als Digital Consultancy, ICT beheer, Security, Marketing, Sales en Business Management. 

Een LogicQ Associate is breed georiënteerd, kennisvergaring is vanzelfsprekend en is flexibel inzetbaar in complexere opdrachten. Met een open mind ook naar collegae en een blik van verbondenheid met de wereld waarin we leven.

Als LogicQ Associate werk je plezierig...
Wij werken geheel in het belang voor onze opdrachtgevers. Samenwerkende consultants werken aan excellente dienstverlening, uit te voeren en te onderhouden binnen strategische Expert Solutions.  Samenwerken, resultaatgericht en steunen op de andere experts binnen onze organisatie, dat is onze kracht.  
Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Wat bieden we 

In de afgelopen jaren is er meer aandacht geweest rondom het onzekere toekomstperspectief van te veel ZZP’ers in ons land. Om deze doelgroep sociale zekerheid, inspiratie en collegialiteit te bieden hebben LogicQ en Tentoo een elegante oplossing ontwikkeld.  

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Sociale zekerheid

LogicQ verbindt professionals ongeacht of zij als ZZP’er ingeschreven staan bij de KvK of liever verloond willen worden als freelancer. ZZP’ers die het werken zonder sociale zekerheid risicovol vinden kunnen gebruik maken van de LogicQ Payroll service.                                    

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Actuele vacatures

Wij krijgen regelmatig aanvragen, zowel intern vanuit de LogicQ Service Units, dan wel via onze eindklanten en HR relaties. 

  Zie overzicht

Qualified Professionals & LogicQ Code

LogicQ onderzoekt en kwalificeert kandidaten voordat zij member worden of gaan werken als associés. Wij willen graag weten wat je interesseert, wat je drijft, waar je ambities liggen. Om in iedere opdracht te slagen moeten we je capaciteiten kennen en die kunnen promoten. LogicQ associé word je namelijk niet zomaar. 

Iedere associé committeert zich aan de zeven uitgangspunten van de LogicQ code. Dit is een wilsverklaring die iedere LogicQ Associé onderschrijft en streeft naar: kwaliteit, eerlijkheid, collegialiteit, solidariteit, deskundigheid en streeft naar gecommitteerd-  en onafhankelijk zijn en blijven.  

Samen werken aan werk

LogicQ Labour organiseert voor onze Associates nieuwe opdrachten, door samenwerking met HR partners en opdrachtgevers. Dit gebeurd in samenspraak met onze Associates en vaak door dagelijks samen te zoeken naar nieuwe aanvragen.

In dat opzicht zijn we geen uitzendbureau, maar meer een multi-disciplenair impresariaat van IT architects, software developers, managers, netwerk specialisten, executives, business developers, marketing & sales, inkopers & recruiters. En iedere consultant weet wellicht een geschikte kandidaat of opdracht voor LogicQ Labour. 

Freelance - Detachering - ZZP - Vast

LogicQ omarmt alle professionals en heeft meerdere verloningsmodelen. Freelance wordt vaak geassocieerd met een inschrijving bij de KvK en de belastingdienst. Dat kan, maar je kan ook bij ons per opdracht worden verloont of we leren je een vak om beter aan te sluiten op de arbeidsmarkt.

Daarmee behoudt je als verloonde Freelancer alle werknemerszekerheden en opgebouwde arbeidsjaren, maar heb je de ongebondenheid van de ZZP Freelancer. Vrijheid is voor LogicQ een groot goed en mocht je liever een vast contract willen - nu of in de nabije toekomst dan faciliteren wij dat ook als daar opdrachtgever en opdrachtnemer dit wensen. 

Odoo • Tekst en afbeelding

Ontwikkeling


Together we make IT happen !  

Interne processen 

Het ontzorgen van onze associés is onze primaire taak, zodat zij zich optimaal kunnen richten op hun expertises en de opdracht die zij uitvoeren voor onze opdrachtgevers. LogicQ BackOffice speelt een centrale rol binnen de LogicQ organisatie.

Onze service unit verwelkomt nieuwe LogicQ Associates en helpt hen verder bij de participatie binnen onze andere solution teams. Daarnaast zorgt LogicQ voor de aangesloten associés en partners,  zodat zij zich volledig kunnen focussen op hun opdrachten.  

Wij helpen onze associés met praktische  zaken, zoals de verwerking van de door hen gewerkte uren, betalingen, beheer contracten en  meer van deze zaken. In samenspraak met onze andere service units zorgen wij verder voor  bemiddeling, talent ontwikkeling en begeleiding.

Externe opdrachten

LogicQ organiseert voor haar associates het contact met bestaande en nieuwe opdrachtgevers en interessante opdrachten met state-of-the-art technology en partners. Wij zorgen voor een goede contractbasis voor opdrachtgevers en onze associates om samen te werken aan projecten.

LogicQ publiceert ook inhuur voor haar projecten bij haar directe opdrachtgevers en partners. Als kandidaat zorgen voor een snelle on-boarding als LogicQ Associés en goede in vlechting in de opdracht.

LogicQ versterkt samen met jou voor je actuele LogicQ Profile,  professional imago onderdeel van je  Talent Ontwikkeling Plan. Verder handelt het contractuele zaken voor de verantwoord te werkstellen van haar professionals. Alles binnen de kader van de wetgeving en ketenaansprakelijkheid.

Freelancers & ZZP'ers verenigt in onze   LogicQ netwerkorganisatie voor  werk, leren en succes  
Associés kunnen doorgroeien naar LogicQ Partner en mede-eigenaar worden van onze organisatie. 

LogicQ Labour brengt vraag en aanbod bij elkaar rond de 'Q' van Quality, waarbij opdrachtgevers en professionals beiden winnen. Binnen de managed services rond arbeidsbemiddeling kennen wij een flexibele schil van HR oplossingen. 

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Voor opdrachtgevers

LogicQ biedt opdrachtgevers binnen het managed service aanbod een aantal interessante oplossingen, waaronder een flexibele schil van business support.

Dat kan op multi-disciplinaire project basis, maar ook bieden wij diverse inhuur mogelijkheden van LogicQ talenten. Denk daarbij aan: detachering, bemiddeling naar een vast contract, deta-vast, maar ook werk-leer oplossingen van young talents.                 

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Voor HR  partners

LogicQ kent haar associés en capaciteiten voordat zij worden aangeboden. Bovendien testen en onderzoeken wij diverse relevante zaken vooraf.  LogicQ associé word je namelijk niet zomaar. 

Iedere associé committeert zich aan de zes uitgangspunten van de LogicQ code, want iedere associé streeft naar: kwaliteit, eerlijkheid, collegialiteit, deskundigheid én gecommitteerd en onafhankelijk zijn en blijven.  


Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Voor  professionals

Ondernemen doe je samen - alleen is immers maar alleen - en deze situatie bied je opdrachtgevers weinig continuïteit. Leuk voor losse opdrachten. maar je bouwt geen intrinsieke waarde op naar de toekomst. 

Kijk eens naar de voordelen van LogicQ als netwerk- organisatie en het samenwerken met andere professionals binnen onze service units. Dat kan zowel als bij de belastingdienst geregistreerd  ZZP-er, maar ook als Freelancer met een verloning per opdracht. 

ZZP'er of toch liever Freelancer?

Binnen LogicQ is de payroll services ge-outsourced naar een verloningsbedrijf als ‘fictief werkgever’ en werkt de LogicQ'er samen op basis van een ‘Overeenkomst van Opdracht’. LogicQ'ers hebben met LogicQ Payroll vele voordelen zoals snelle uitbetaling van gewerkte uren. Niet zelden moeten ZZP'ers meer dan 2 maanden wachten op de uiteindelijke betaling. LogicQ'ers hoeven zelf niet te zorgen voor de facturatie en achter de betalingen aan te zitten. LogicQ'ers ontvangen een week na ontvangst van de  geaccordeerde urendeclaratie hun salaris over de gewerkte periode. Hiervoor heb je zelfs geen VAR of KvK inschrijving nodig.

Met onze oplossing combineer je ondernemerschap met het gemak van in loondienst zijn. Je komt formeel bij het verloningsbedrijf op de loonlijst. Zij onderhouden de accreditatie en facturatie maar jij blijft zelf bepalen voor wie je werkt, waar je werkt en tegen welk tarief. Ook kun je een lange tijd bij één opdrachtgever werken. Naast deze werkzaamheden houdt dit bedrijf ook al je administratieve en financiële verplichtingen uit handen. Zelfs pensioenopbouw is mogelijk binnen de huidige LogicQ Labour regeling. 

Onze LogicQ Payroll oplossing voorziet in de behoeften van ZZP’ers. LogicQ Payroll is gericht op het feit dat de ZZP'er zelf kan kiezen voor een zekerder bestaan. LogicQ, de co-operative consultants organisatie, heeft samen met dit bedrijf een passende oplossing ontwikkeld voor de (sterk) wisselende inkomensstromen en werkomgevingen van de ZZP’er met veel voordelen ten opzichte van het "kale" ZZP'schap. Samen met het payroll bedrijf willen we LogicQ'ers verder ontzorgen en ongestoord laten werken als professional. Wanneer LogicQ Associés besluiten als freelancers te werken, wordt met hen op basis van de  Tentoo Rariteitenregeling  een ’fictief dienstverband’ aangegaan, waardoor de freelancer als ‘fictief werknemer’ verzekerd is voor de: Werkloosheidswet (WW), Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en Ziektewet (ZW).


Odoo afbeelding en tekstblok

Aanbod


Van Kandidaat tot Partner...

Bij LogicQ worden kandidaten niet zelden voorgedragen door eigen Associates. En als je eenmaal Member bent, werkt LogicQ voor jou in de hoop dat je met ons je eerste opdracht invult en daarmee Associate wordt. Met de bovengemiddelde verdiensten kan je kiezen, om niet alleen in op velerlei wijze in jezelf te investeren, maar ook in je aandeel in LogicQ als Partner. 

Kandidaat

Schrijf een of twee alinea's die uw product of diensten beschrijven. 
Om succesvol te zijn, moet uw inhoud nuttig zijn voor uw lezers.

Start met de klant -- vind wat de klanten willen en geef het hen.

Member

Schrijf een of twee alinea's die uw product of diensten beschrijven.
Om succesvol te zijn, moet uw inhoud nuttig zijn voor uw lezers.

Start met de klant -- vind wat de klanten willen en geef het hen.

Associate

Schrijf een of twee alinea's die uw product of diensten beschrijven.
Om succesvol te zijn, moet uw inhoud nuttig zijn voor uw lezers.

Start met de klant -- vind wat de klanten willen en geef het hen.

Partner

Schrijf een of twee alinea's die uw product of diensten beschrijven.
Om succesvol te zijn, moet uw inhoud nuttig zijn voor uw lezers.

Start met de klant -- vind wat de klanten willen en geef het hen.

Een ondernemende organisatie is voor een freelance consultant tegenwoordig een "must" om voor te werken. LogicQ biedt een netwerkorganisatie die haar associés, die veelal solitaire freelancers zijn, vele voordelen. 

LogicQ Labour zorgt er namelijk voor dat haar associés co-operatief kunnen samenwerken. Zo helpt LogicQ met backoffice zaken maar ook helpt zij met de acquisitie en bemiddeling voor een volgende opdracht bij opdrachtgevers. 

ONTWIKKELEN

Permanente educatie is voor een freelancer "key" om niet alleen vandaag, maar ook morgen succesvol te zijn. 

LogicQ helpt je scherp te zijn en te blijven op jouw expertise gebied. Maar ook om jezelf te ontwikkelen en te verbreden via je persoonlijke Talent Ontwikkeling Plan en via het aanbod van LogicQ Learning.  


Odoo afbeelding en tekstblok

ONDERZOEKEN

Binnen LogicQ XPRTeams hebben we een dynamische kennismatrix. Iedere LogicQ Associés kan een Knowledge Lab opzetten en onderwerpen uitdiepen om deze gezamenlijk te onderzoeken. 

Denk daarbij aan onderwerpen zoals Privacy, VOIP, Cloud en SSO-AIM, maar ook methodieken zoals Scrum, Sales en meer. 

Kandidaat - Member

On-boarding

Dubbel klik op een icoon om het te vervangen voor één van uw keuze.

Involvement

Dupliceer blokken en kolommen om meer mogelijkheden toe te voegen.

Participation

Selecteer en verwijder bouwstenen om functies te verwijderen.

Associate - Partner

Personal Investment Bank Account

Verander elke functie in een voordeel voor uw lezer.

Securities & protection

U kan de achtergrond en kleuren wijzigen om functies extra onder de aandacht te brengen.

Additional income & Profit sharing

Al deze iconen zijn volledig gratis voor commercieel gebruik.

Associate aanvraagformulier