Samen

werken 


Organisatie voor Coaching


Een LogicQ professional is staat er niet alleen voor.

Qualified Professionals & LogicQ Code

LogicQ onderzoekt en kwalificeert kandidaten voordat zij member worden of gaan werken als associés. Wij willen graag weten wat je interesseert, wat je drijft, waar je ambities liggen. Om in iedere opdracht te slagen moeten we je capaciteiten kennen en die kunnen promoten. LogicQ associé word je namelijk niet zomaar. 

Iedere associé committeert zich aan de zeven uitgangspunten van de LogicQ code. Dit is een wilsverklaring die iedere LogicQ Associé  onderschrijft en streeft naar: kwaliteit, eerlijkheid, collegialiteit, solidariteit, deskundigheid en streeft naar gecommitteerd-  en onafhankelijk zijn en blijven.  

Samen werken aan werk

LogicQ Labour organiseert voor onze Associates nieuwe opdrachten, door samenwerking met HR partners en opdrachtgevers. Dit gebeurd in samenspraak met onze Associates en vaak door dagelijks samen te zoeken naar nieuwe aanvragen.

In dat opzicht zijn we geen uitzendbureau, maar meer een multi-disciplenair impresariaat van IT architects, software developers, managers, netwerk specialisten, executives, business developers, marketing & sales, inkopers & recruiters. En iedere consultant weet wellicht een geschikte kandidaat of opdracht voor LogicQ Labour. 

Freelance - Detachering - ZZP - Vast

LogicQ omarmt alle professionals en heeft meerdere verloningsmodelen. Freelance wordt vaak associeerd met een inschrijving bij de KvK en de belastingdienst. Dat kan, maar je kan ook bij ons per opdracht worden verloond.

Daarmee behoudt je als verloonde Freelancer alle werknemer zekerheden en opgebouwde arbeidsjaren, maar heb je de ongebondenheid van de ZZP Freelancer. Vrijheid is voor LogicQ een groot goed en mocht je liever een vast contract willen - nu of in de nabije toekomst dan faciliteren wij dat ook als daar opdrachtgever en opdrachtnemer dit wensen. 

Odoo • Tekst en afbeelding
Samen werken aan werk

Interne processen 

Het ontzorgen van onze associés is onze primaire taak, zodat zij zich optimaal kunnen richten op hun expertises en de opdracht die zij uitvoeren voor onze opdrachtgevers. LogicQ Labour speelt een centrale rol binnen de LogicQ organisatie.

Onze service unit verwelkomt nieuwe LogicQ Members en helpt hen verder bij de participatie binnen onze andere Service Units. Daarnaast zorgt Labour voor de aangesloten associés en partners,  zodat zij zich volledig kunnen focussen op hun opdrachten.  

Wij helpen onze associés met praktische  zaken, zoals de verwerking van de door hen gewerkte uren, betalingen, beheer contracten en meer van deze zaken. In samenspraak met onze andere service units  zorgen wij verder voor  bemiddeling, talent ontwikkeling en begeleiding.

Bemiddeling van kandidaten

LogicQ Labour is gespecialiseerd in arbeidsbemiddeling van multi-disciplinaire professionals. LogicQ Labour organiseert ook het contact met bestaande en nieuwe opdrachtgevers en affiliate Human Capital partners en zorgt voor een solide contractbasis.

LogicQ Labour publiceert ook eigen inhuuraanvragen voor haar directe opdrachtgevers en geselecteerde aanvragen van HC partners . Vervolgens matcht zij de ideale kandidaat onder haar member & associés voor de opdracht.

LogicQ Labour zorgt samen met jou voor je member profile en je professional imago. Verder handelt het contractuele zaken voor de verantwoord te werkstellen van haar professionals. Alles binnen de kader van de wetgeving en ketenaansprakelijkheid.

Freelancers & ZZP'ers verenigt in onze   LogicQ netwerkorganisatie voor  werk, leren en succes  
Associés kunnen doorgroeien naar LogicQ Partner en mede-eigenaar worden van onze organisatie. 

LogicQ Labour brengt vraag en aanbod bij elkaar rond de 'Q' van Quality, waarbij opdrachtgevers en professionals beiden winnen. Binnen de managed services rond arbeidsbemiddeling kennen wij een flexibele schil van HR oplossingen. 

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Voor opdrachtgevers

LogicQ biedt opdrachtgevers binnen het managed service aanbod een aantal interessante oplossingen, waaronder een flexibele schil van business support.

Dat kan op multi-disciplinaire project basis, maar ook bieden wij diverse inhuur mogelijkheden van LogicQ talenten. Denk daarbij aan: detachering, bemiddeling naar een vast contract, deta-vast, maar ook werk-leer oplossingen van young talents.                 

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Voor HR  partners

LogicQ kent haar associés en capaciteiten voordat zij worden aangeboden. Bovendien testen en onderzoeken wij diverse relevante zaken vooraf.  LogicQ associé word je namelijk niet zomaar. 

Iedere associé committeert zich aan de zeven uitgangspunten van de LogicQ code, want iedere associé streeft naar: kwaliteit, eerlijkheid, collegialiteit, solidariteit, deskundigheid ën streeft naar gecommitteerd-  en onafhankelijk zijn en blijven.  


Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Voor  professionals

Ondernemen doe je samen - alleen is immers maar alleen - en deze situatie bied je opdrachtgevers weinig continuïteit. Leuk voor losse opdrachten. maar je bouwt geen intrinsieke waarde op naar de toekomst. 

Kijk eens naar de voordelen van LogicQ als netwerk- organisatie en het samenwerken met andere professionals binnen onze service units. Dat kan zowel als bij de belastingdienst geregistreerd  ZZP-er, maar ook als Freelancer met een verloning per opdracht. 

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Wat bieden we 

In de afgelopen jaren is er meer aandacht geweest rondom het onzekere toekomstperspectief van te veel ZZP’ers in ons land. Om deze doelgroep sociale zekerheid, inspiratie en collegialiteit te bieden hebben LogicQ en Tentoo een elegante oplossing ontwikkeld.  

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Sociale zekerheid

LogicQ verbindt professionals ongeacht of zij als ZZP’er ingeschreven staan bij de KvK of liever verloond willen worden als freelancer. ZZP’ers die het werken zonder sociale zekerheid risicovol vinden kunnen gebruik maken van de LogicQ Payroll service.                                    

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Actuele vacatures

Wij krijgen regelmatig aanvragen, zowel intern vanuit de LogicQ Service Units, dan wel via onze eindklanten en HR relaties. 

  Zie overzicht

ZZP'er of toch liever Freelancer?

Binnen LogicQ is de payroll services ge-outsourced naar een verloningsbedrijf als ‘fictief werkgever’ en werkt de LogicQ'er samen op basis van een ‘Overeenkomst van Opdracht’. LogicQ'ers hebben met LogicQ Payroll vele voordelen zoals snelle uitbetaling van gewerkte uren. Niet zelden moeten ZZP'ers meer dan 2 maanden wachten op de uiteindelijke betaling. LogicQ'ers hoeven zelf niet te zorgen voor de facturatie en achter de betalingen aan te zitten. LogicQ'ers ontvangen een week na ontvangst van de  geaccordeerde urendeclaratie hun salaris over de gewerkte periode. Hiervoor heb je zelfs geen VAR of KvK inschrijving nodig.

Met onze oplossing combineer je ondernemerschap met het gemak van in loondienst zijn. Je komt formeel bij het verloningsbedrijf op de loonlijst. Zij onderhouden de accreditatie en facturatie maar jij blijft zelf bepalen voor wie je werkt, waar je werkt en tegen welk tarief. Ook kun je een lange tijd bij één opdrachtgever werken. Naast deze werkzaamheden houdt dit bedrijf ook al je administratieve en financiële verplichtingen uit handen. Zelfs pensioenopbouw is mogelijk binnen de huidige LogicQ Labour regeling. 

Onze LogicQ Payroll oplossing voorziet in de behoeften van ZZP’ers. LogicQ Payroll is gericht op het feit dat de ZZP'er zelf kan kiezen voor een zekerder bestaan. LogicQ, de co-operative consultants organisatie, heeft samen met dit bedrijf een passende oplossing ontwikkeld voor de (sterk) wisselende inkomensstromen en werkomgevingen van de ZZP’er met veel voordelen ten opzichte van het "kale" ZZP'schap. Samen met het payroll bedrijf willen we LogicQ'ers verder ontzorgen en ongestoord laten werken als professional. Wanneer LogicQ Associés besluiten als freelancers te werken, wordt met hen op basis van de  Tentoo Rariteitenregeling  een ’fictief dienstverband’ aangegaan, waardoor de freelancer als ‘fictief werknemer’ verzekerd is voor de: Werkloosheidswet (WW), Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en Ziektewet (ZW).

Odoo afbeelding en tekstblok

Van Kandidaat tot Partner...

Bij LogicQ worden kandidaten niet zelden voorgedragen door eigen Associates. En als je eenmaal Member bent werkt LogicQ voor jou in de hoop dat je met ons je eerste opdracht invult en daarmee Associate wordt. Met de bovengemiddelde verdiensten kan je kiezen, om niet alleen in op velerlei wijze in jezelf te investeren, maar ook in je aandeel in LogicQ als Partner. 

Kandidaat

Schrijf een of twee alinea's die uw product of diensten beschrijven.
Om succesvol te zijn, moet uw inhoud nuttig zijn voor uw lezers.

Start met de klant -- vind wat de klanten willen en geef het hen.

Member

Schrijf een of twee alinea's die uw product of diensten beschrijven.
Om succesvol te zijn, moet uw inhoud nuttig zijn voor uw lezers.

Start met de klant -- vind wat de klanten willen en geef het hen.

Associate

Schrijf een of twee alinea's die uw product of diensten beschrijven.
Om succesvol te zijn, moet uw inhoud nuttig zijn voor uw lezers.

Start met de klant -- vind wat de klanten willen en geef het hen.

Partner

Schrijf een of twee alinea's die uw product of diensten beschrijven.
Om succesvol te zijn, moet uw inhoud nuttig zijn voor uw lezers.

Start met de klant -- vind wat de klanten willen en geef het hen.

Kandidaat - Member

On-boarding

Dubbel klik op een icoon om het te vervangen voor één van uw keuze.

Involvement

Dupliceer blokken en kolommen om meer mogelijkheden toe te voegen.

Participation

Selecteer en verwijder bouwstenen om functies te verwijderen.

Associate - Partner

Personal Investment Bank Account

Verander elke functie in een voordeel voor uw lezer.

Securities & protection

U kan de achtergrond en kleuren wijzigen om functies extra onder de aandacht te brengen.

Additional income & Profit sharing

Al deze iconen zijn volledig gratis voor commercieel gebruik.

Back to Top Back to Top Back to Top