Training & Educatie


Knowledge development is important for every LogicQ Associate and forms the core of our knowledge transfer services.


LogicQ is op op meerdere manieren betrokken bij educatie. Wij bouwen software voor opleidingsorganisaties, geven opleidingen voor de inzet en gebruik van applicaties die wij bouwen met behulp van software oplossingen van onze partners.

Maar onze associates ontwikkelen ook diverse workshops en opleidingen op het terreinen als  Security, Informatisering & compliancy. 

Betaalbare hoogwaardige opleidingen

Binnen LogicQ is "samen leren" niet zomaar een kreet - het is een wezenlijk onderdeel van bijvoorbeeld 'in-between-job' periodes. Kennis opdoen en permanente educatie zijn de sleutel tot succes. Samen een studie volgen brengt mensen samen en zorgt voor continuïteit en groei. LogicQ kiest voor co-operatief leren, en hecht veel waarde aan het groepsproces. Samen met je studiegenoten bepaal je de volgende sprint en werken jullie naar het basis certificate, welke vervolgd kan worden door één van de vervolg leer modules. 

Samen met je studiegenoten bepaal je de volgende sprint en houd je elkaar bij de les. Door discussie en onderling overleg werkt de groep naar het basis certificaat. De opleiding kan worden vervolgd met één van de andere LogicQ Learning modules. Wij bieden een gevarieerd assortiment aan van cursussen op het gebied van ICT, auditing en beheer.

Docenten zijn ervaren consultants      

LogicQ heeft kennisdeling hoog in het vaandel staan en wil de theorie aan de wetsteen van de praktijk slijpen. Wij geloven niet in een "crash course" waarmee je in een recordtijd een papiertje bemachtigd.

Het gaat om een integrale kennis combinatie tussen praktijk en theorie. Niet alleen op je kamer of in een anonieme groep, maar met studiegenoten die je stimuleren. 

Leren in samenwerking..

LogicQ heeft kennisdeling hoog in het vaandel staan en wil de theorie aan de wetsteen van de praktijk slijpen. Wij geloven niet in een "crash course" waarmee je in een recordtijd een papiertje bemachtigd.

Het gaat om een integrale kennis combinatie tussen praktijk en theorie. Niet alleen op je kamer of in een anonieme groep, maar met studiegenoten die je stimuleren. 

Van Intern naar Externe opleidingen 

In recent years, the courses have developed methodically and substantively to a level that we can give a commercial price to. The studies are open to anyone who qualifies for the desired prior education. This not only makes it a pleasant pastime for our Associates, but Members and other interested parties can also participate.

Associates and Members both get a discount on our courses - perhaps a good time to see what this would mean for you. Moreover, within LogicQ Labs we also try to organize practical experience to gain "hands-on" experience.

No one is left behind.... 

LogicQ opleidingen zijn geïnspireerd op de scrum-methode. Onze studenten leren volgens het "Co-operative Learning" principe. De lesstof wordt verrijkt met cases direct afkomstig van consultants uit het werkveld. Onze consultants vertellen welke ervaringen zij hebben opgedaan en met behulp van 'cases' leren onze studenten hoe zij de theorie inhoudelijk en praktisch kunnen toepassen.

No crash course, where students have to 'stamp' brand new material in their heads in a very short time with the aim of taking an exam quickly, including receiving a certificate as proof... to forget everything again the next day . We at LogicQ Learning think you only really learn when the material takes hold.

Back to Top

Expertises

Wij geven opleidingen op diverse terreinen...

LogicQ Learning pakt educatie anders aan - jij en je studiegenoten bepalen mede het tempo. Wij bieden ruimte voor versnellingen, vertragingen, discussie en verdieping. Elke "Study sprint"  wordt afgesloten met een test, case of opdracht. Samen met je studiegenoten bepaal je de volgende sprint en werken jullie naar een volwaardig examen en certificatie. Hebben uw werknemers of technisch personeel behoefte aan een training, neem dan gerust contact met ons op. Wij kijken naar hun huidige kennis & bieden trainingen op niveau. 

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Odoo Opleidingen 

In samenwerking met Odoo bieden we professional consultants de gelegenheid zich verder te kwalificeren voor her Odoo application platform.

De opleidingen vergen een basiskennis en real life experience om de compleetheid van het Odoo Open Source business solutions te begrepen. 

Binnen onze organisatie werken wij met Odoo. Bij LogicQ leer je hoe je project management, ERP, CRM kunt toepassen en prachtige websites kan creëren binnen dit praktische medium. Dit doen wij zodat je het daarna toe kan passen bij andere bedrijven.

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Software Management

LogicQ heeft ervaring met Software Management en Compliancy en heeft in de afgelopen 20 jaar daaromtrent opleidingen georganiseerd.

Zelf werken wij binnen de organisatie met Gitlab. Bij LogicQ leer je hoe je project management, ERP, CRM kunt toepassen en prachtige websites kan creëren binnen dit geweldige medium. Dit doen wij zodat je het daarna toe kan passen bij andere bedrijven.


Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Digital Privacy

De nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) training van LogicQ wordt door een groep ervaren en enthousiaste consultants gegeven. 

Deelnemers stellen zelf hun leerdoelen op en bepalen een tijdsbestek waarin zij zich willen certificeren als DPO-er door zich voor te bereiden op verschillende Certified Information Privacy Professional (CIPP) examens. Delen

Back to Top

Highlight

Back to Top

Formulier

Training & education