De kracht van samenwerken

LogicQ is een sociale onderneming die het ''nieuwe werken'' omarmt!

LogicQ is de multidisciplinaire consultancy organisatie voor IT-professionals en executives op het snijvlak van software, technologie en management. De LogicQ organisatie wordt gevormd door samenwerkende zelfstandige IT-professionals ongeacht de contractvorm waaronder men een opdracht uitvoert.

Samenwerken in zelfstandigheid

LogicQ is in haar opzet een coöperatieve IT netwerkorganisatie en is opgezet door ervaren zelfstandige IT specialisten die hun sporen ruimschoots hebben verdiend. LogicQ werd opgericht in 2010 door LauerLogic BV en meerdere zelfstandige IT-specialisten. Deze organisatie groeit snel, is actief in heel Nederland en het hoofdkantoor is gevestigd in Beverwijk.

Het netwerkorganisatie model is binnen de ICT branche uniek te noemen. Klanten van LogicQ profiteren zo van de grotere slagkracht en de gebundelde expertise binnen de LogicQ organisatie, en hebben de zekerheid dat ook omvangrijke en complexe projecten succesvol worden afgerond. 
Odoo afbeelding en tekstblok

Deelname op voorspraak

Voor de geselecteerde IT-experts die participeren in LogicQ betekent dit dat een verdere specialisatie op de core consultancy en educatieve competenties mogelijk wordt en dat een kruisbestuiving met gespecialiseerde collega experts zal plaatsvinden.

De LogicQ organisatie zal haar aangesloten IT specialisten versterken met generieke diensten zoals marketing, sales of juridische en administratieve ondersteuning. De expertise van LogicQ is gericht op het efficiënt inrichten en exploiteren van de ICT- infrastructuur met moderne IT service management methodieken en software. LogicQ ondersteund LauerLogic en haar partners die zij vertegenwoordigt waaronder innoverende IT management software leveranciers en generieke partnerschappen zoals IBM, Microsoft en Red Hat. 


Missie

Het uitbouwen van een multidisciplinaire organisatie voor en door zelfstandigen en freelancers, waarbij samenwerking, innovatie en persoonlijke ontwikkeling centraal staat.


Visie

Door mensen te verbinden op basis van solidariteit en kennisdeling borgt LogicQ de continue ontwikkeling van haar talenten, en biedt zij perspectief op een vreugdevolle en zinvolle arbeidservaring door middel van samenwerking en ontzorging van onze associés.

klant.


Code

De LogicQ code is een belangrijke leidraad voor ieders persoonlijke ontwikkeling en is maatgevend om LogicQ Consultant te zijn. De Code geeft ook uitgangspunten voor een professionele houding en gezonde samenwerking tussen alle LogicQ Professionals. 

Wat houdt onze code in

Onze ervaren consultants committeren zich aan de LogicQ Code en helpen organisaties bij het invullen van High-End ondersteuning en trainingen. Als overkoepelende eenheid versterkt LogicQ de participerende leden en biedt bovendien een kwaliteitsgarantie naar haar klanten. Deze bepalingen zijn ook toepasbaar op een ieder die toetreed tot de LogicQ organisatie; van Associés tot Member en Partner.

LogicQ committeert zich aan excellente dienstverlening, continuïteit en hoogwaardige oplossingen voor haar klanten en partners. De samenwerkende LogicQ consultants werken geheel in het belang van haar opdrachtgevers, zijn resultaat gericht en kunnen rekenen op de steun van de andere experts in de organisatie. Met een groot potentieel aan deskundigheid op diverse terreinen voert LogicQ Consultancy uitdagende projecten uit, vanaf het eerste concept tot en met de uitvoeringsfase.

Deze bepalingen zijn ook toepasbaar op een ieder die toetreed tot de LogicQ organisatie; van Associés tot Member en Partner.

Odoo afbeelding en tekstblok


Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Stichting Donate IT, een wervingsfonds zonder winstoogmerk.


Stichting Donate IT is een wervingsfonds zonder winstoogmerk opgericht met als doel Enterprise IT Assets te verwerven en deze te gelde te maken door bij te dragen aan zaken van algemeen nut én aan maatschappelijke hulp organisaties. Dit doet men door belastingvoordelen te bieden en met partners donatie services te leveren op het gebied van o.a. IT discovery, software optimalisatie en asset decommissioning.

LogicQ is een partner van Stichting Donate IT en we ondersteunen dit initiatief van harte. LogicQ consultants kunnen actief betrokken zijn in de diverse stadia van decommissioning en optimalisatie van IT Assets. Met name kennis van software licenties en contract adviezen rond software donatie en de technische aspecten van software optimalisatie is gewaardeerd. Maar ook ondersteuning van licentie inventarisatie en het zorgen van inzicht en overzicht zijn taken waar LogicQ assisteert.

Stichting Donate IT en LogicQ ondersteunen hiermee financieel de MVO doelstellingen van een onderneming. Na verkoop van de gedoneerde IT Assets gaan de opbrengsten naar vele goede doelen die zich al hebben aangemeld. Maar dat kunnen ook de goede doelen zijn van de donerende organisatie, iets dat maatschappelijk van grote meerwaarde is.


Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo