LogicQ is de multidisciplinaire consultancy organisatie van IT-professionals en executives op het snijvlak van software, technologie en management. LogicQ is een sociale onderneming en omarmt het "nieuwe werken". De LogicQ organisatie wordt gevormd door samenwerkende zelfstandige IT-professionals ongeacht de contractvorm waaronder men een opdracht uitvoert.

Onze ervaren consultants committeren zich aan de LogicQ Code en helpen organisaties bij het invullen van High End ondersteuning en trainingen. Als overkoepelende eenheid versterkt LogicQ de participerende leden en biedt bovendien een kwaliteitsgarantie naar haar klanten. LogicQ committeert zich aan excellente dienstverlening, continuïteit en hoogwaardige oplossingen voor haar klanten en partners.

De samenwerkende LogicQ consultants werken geheel in het belang van haar opdrachtgevers, zijn resultaat gericht en kunnen rekenen op de steun van de andere experts in de organisatie. Met een groot potentieel aan deskundigheid op diverse terreinen voert LogicQ Consultancy uitdagende projecten uit, vanaf het eerste concept tot en met de uitvoeringsfase.

MISSIE:  

Het uitbouwen van een multidisciplinaire organisatie voor en door zelfstandigen en freelancers, waarbij samenwerking, innovatie en persoonlijke ontwikkeling centraal staat.

 

 VISIE:  

Door mensen te verbinden op basis van solidariteit en kennisdeling borgt LogicQ de continue ontwikkeling van haar talenten, en biedt zij perspectief op een vreugdevolle en zinvolle arbeidservaring door middel van samenwerking en ontzorging van onze associés. .