Samen werken aan werk

LogicQ Labour is ons Service Unit gespecialiseerd in arbeidsbemiddeling van LogicQ Associés, maar zorgt en faciliteert voor hen ook. Deze Service Unit organiseert de on-boarding van kandidaat Associés, onze contract administratie met opdrachtgevers, verwerkt inhuur aanvragen en matcht de ideale Associé. Maar LogicQ Labour zorgt ook voor praktische zaken als de verwerking van de uren, facturatie van opdrachtgevers en bijkomende benefits. 

Odoo afbeelding en tekstblok

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Wat bieden we

In de afgelopen jaren is er meer aandacht geweest rondom het onzekere toekomstperspectief van te veel ZZP’ers. Om deze doelgroep sociale zekerheid, inspiratie en collegialiteit te bieden hebben LogicQ en Tentoo onlangs een elegante oplossing ontwikkeld. 

Odoo - Voorbeeld 2 voor drie kolommen

Sociale zekerheid

LogicQ verbindt professionals ongeacht of zij als ZZP’er ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel of liever verloond willen worden als freelancer. ZZP’ers die het werken zonder sociale zekerheid risicovol vinden kunnen gebruik maken van onze Payroll Service.

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Zorgeloos Ondernemen

Omdat je formeel bij Tentoo in loondienst bent, heb je geen omkijken naar facturatie of debiteurenbeheer. Je ontvangt van Tentoo altijd snel je geld. Heb je even geen opdracht? Dan ben je automatisch verzekerd voor de Werkloosheidswet (WW), de Ziektewet (ZW) en arbeidsongeschiktheid (WIA).

Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo

LogicQ Labour

ZZP-er of Freelancer zijn allen welkom!

je hebt zelfs geen VAR of KvK-inschrijving nodig. Ook kun je lange tijd bij één opdrachtgever werken. Met LogicQ Labour combineer je ondernemerschap met het gemak van loondienst. Jij komt formeel bij Tentoo op de loonlijst en zij onderhouden de accreditatie en facturatie. Maar je blijft zelf bepalen voor wie je werkt en tegen welk tarief. Binnen LogicQ Labour neemt Tentoo al je administratieve en financiële verplichtingen uit handen. Zelfs pensioenopbouw is mogelijk binnen de huidige LogicQ Freelance regeling.

Payroll Service

Binnen LogicQ is de payroll services geoutsourced naar Tentoo op als ‘fictief werkgever’ en werkt de LogicQ-er samen op basis van een ‘Overeenkomst van Opdracht’. LogicQ-ers hebben met LogicQ Payroll vele voordelen zoals snelle uitbetaling van gewerkte uren. Niet zelden moeten ZZP-ers meer dan 2 maanden wachten op de uiteindelijke betaling. LogicQ-ers hoeven zelf niet te zorgen voor de facturatie en achter de betalingen aan te zitten. LogicQ-ers ontvangen een week na ontvangst van de  geaccordeerde urendeclaratie hun salaris over de gewerkte periode.

Ons LogicQ Payroll oplossing voorziet in de behoeften van ZZP’ers. LogicQ Payroll is gericht op het ZZP kan zelf kiezen voor een meer zeker bestaan. LogicQ, de co-operative consultants organisatie heeft met Tentoo een passende oplossing ontwikkeld voor de (sterk) wisselende inkomensstromen en werkomgevingen van de ZZP’er en hen vele voordelen biedt t.o.v. het "kale" ZZP-schap. Samen met Tentoo, het eerste payroll bedrijf van Nederland, willen we LogicQ-ers verder ontzorgen en hun laten werken als professional. Wanneer LogicQ Associés besluiten als freelancers te werken, worden zij op basis van de Tentoo Rariteitenregeling een ’fictief dienstverband’ aangegaan, waardoor de freelancer als ‘fictief werknemer’ verzekerd is voor de: Werkloosheidswet (WW)Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)Ziektewet (ZW)
Odoo afbeelding en tekstblok