Samen werken aan werk
LogicQ Labour is gespecialiseerd in arbeidsbemiddeling van onze multi-disciplinaire professionals.

De LogicQ Labour heeft een centrale rol binnen de LogicQ organisatie. Zo organiseert deze service unit het verwelkomen van nieuwe LogicQ Members en helpt hen bij de participatie binnen de andere Service Units. Daarnaast faciliteert Labour de aangesloten Associés & Partners en  zorgt dat zij zich kunnen richten op hun opdrachten.  Associés worden geholpen met praktische zaken, zoals de verwerking van gewerkte uren, betalingen, beheer contracten en hun voordelen. In samenspraak met andere service units zaken zoals  bemiddeling, talent ontwikkeling en begeleiding.

Het Labour organiseert ook het contact met bestaande en nieuwe opdrachtgevers en affiliate HR partners en zorgt voor een solide contractbasis. Labour verwerkt hun inhuuraanvraag, matcht de ideale member of associés voor deze opdracht, en zorgt voor  rapportages,  administratie en facturatie. 

Freelancers & ZZP'ers verenigt in onze   LogicQ netwerkorganisatie voor  werk, leren en succes  
Associés kunnen doorgroeien naar LogicQ Partner en mede-eigenaar verwerven van onze organisatie. 

LogicQ Labour brengt vraag en aanbod bij elkaar rond de Q van kwaliteit, waarbij opdrachtgevers en professionals winnen. Binnen de managed services rond arbeidsbemiddeling kennen we een flexibele schil van HR oplossingen. 

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Wat bieden we 

In de afgelopen jaren is er meer aandacht geweest rondom het onzekere toekomstperspectief van te veel ZZP’ers. Om deze doelgroep sociale zekerheid, inspiratie en collegialiteit te bieden hebben LogicQ en Tentoo een elegante oplossing ontwikkeld.  

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Sociale zekerheid

LogicQ verbindt professionals ongeacht of zij als ZZP’er ingeschreven staat bij de KvK of liever verloond willen worden als freelancer. ZZP’ers die het werken zonder sociale zekerheid risicovol vinden kunnen gebruik maken van LogicQ Payroll.    

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Zorgeloos ondernemen

Omdat je formeel bij Tentoo in loondienst bent, heb je geen omkijken naar facturatie of debiteurenbeheer. Je ontvangt van Tentoo altijd snel je geld. Ook ben je verzekerd voor de Werkloosheidswet (WW), de Ziektewet (ZW) en arbeidsongeschiktheid (WIA).  

ZZP-er of toch liever Freelancer?

Binnen LogicQ is de payroll services geoutsourced naar Tentoo op als ‘fictief werkgever’ en werkt de LogicQ-er samen op basis van een ‘Overeenkomst van Opdracht’. LogicQ-ers hebben met LogicQ Payroll vele voordelen zoals snelle uitbetaling van gewerkte uren. Niet zelden moeten ZZP-ers meer dan 2 maanden wachten op de uiteindelijke betaling. LogicQ-ers hoeven zelf niet te zorgen voor de facturatie en achter de betalingen aan te zitten. LogicQ-ers ontvangen een week na ontvangst van de  geaccordeerde urendeclaratie hun salaris over de gewerkte periode.   Hiervoor heb je zelfs geen VAR of KvK inschrijving nodig. Met onze oplossing combineer je ondernemerschap met het gemak van loondienst. Je komt formeel bij Tentoo op de loonlijst. Zij onderhouden de accreditatie en facturatie. Maar je blijft zelf bepalen voor wie je werkt, waar je werkt en tegen welk tarief. Ook kun je een lange tijd bij één opdrachtgever werken. Naast deze werkzaamheden houdt Tentoo ook al je administratieve en financiële verplichtingen uit handen. Zelfs pensioenopbouw is mogelijk binnen de huidige LogicQ Labour regeling.

Ons LogicQ Payroll oplossing voorziet in de behoeften van ZZP’ers. LogicQ Payroll is gericht op het ZZP kan zelf kiezen voor een meer zeker bestaan. LogicQ, de co-operative consultants organisatie heeft met Tentoo een passende oplossing ontwikkeld voor de (sterk) wisselende inkomensstromen en werkomgevingen van de ZZP’er en hen vele voordelen biedt t.o.v. het "kale" ZZP-schap. Samen met Tentoo, het eerste payroll bedrijf van Nederland, willen we LogicQ-ers verder ontzorgen en hun laten werken als professional. Wanneer LogicQ Associés besluiten als freelancers te werken, worden zij op basis van de 
Tentoo Rariteitenregeling  een ’fictief dienstverband’ aangegaan, waardoor de freelancer als ‘fictief werknemer’ verzekerd is voor de: Werkloosheidswet (WW)Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)Ziektewet (ZW)

Odoo tekst en afbeelding blok
Back to Top Back to Top Back to Top Back to Top Back to Top Back to Top Back to Top Back to Top Back to Top Back to Top Back to Top Back to Top Back to Top Back to Top Back to Top