Directive on security of Network & Information Systems (NIS) ...

What does the NIS Directive mean for the EU citizens?

Odoo afbeelding en tekstblok

The NIS Directive - the next step...

9 May 2018 - marks the deadline for all EU Member States to integrate the NIS Directive in national laws. The NIS Directive represent the first ever EU-wide law on cybersecurity. The Directive will increase the security of network and information systems within the EU.

European Commission - Statement

Cybersecurity: Joint Statement by Vice-President Ansip and Commissioner Gabriel on political agreement from the Council

Brussels, 8 June 2018

The European Commission welcomes the political agreement reached by the Telecommunications Council on a general approach on the Cybersecurity Act, which was presented by President Jean-Claude Juncker in his annual State of the Union Address in 2017.

Vice-President Andrus Ansip, responsible for the Digital Single Market, and Commissioner Mariya Gabriel, in charge of Digital Economy and Society, issued the following statement: 

"We are pleased that the Council adopted today a general approach on the Cybersecurity Act proposals. Today's agreement opens the door to transform and strengthen the mandate of European Union Agency for Network and Information and Security (ENISA) into the EU's Cybersecurity Agency which will support Member States with tackling cybersecurity threats and attacks. Additionally, the proposal aims to establish an EU framework for cybersecurity certification, boosting the cybersecurity of online services and consumer devices.

Strengthening Europe's cybersecurity is the only way to assure a strong and viable Digital Single Market for the benefit of all.

It is vital for Member States to work together in building a more cyber secure European Union and avoid the complication of different national laws.

We would also like to congratulate and thank the Bulgarian Presidency for their hard work to find a consensus on this important file, only nine months after we presented our proposal in September 2017. Their work paves the way for the Austrian Presidency to soon reach a final compromise with the European Parliament and adopt the package before the end of 2018."

The NIS Directive represent the first ever EU-wide law on cybersecurity. The Directive will increase the security of network and information systems within the EU.

WHAT DOES THE NIS DIRECTIVE MEAN FOR THE EU CITIZENS?

The EU is reinforcing its cybersecurity so that everyone can enjoy greater safety and comfort, across all areas of our digital lives.

At Work - At Home - On the Move!

Read more here!

     Wat verandert er?

     De AVG zorgt onder meer voor:

     - Versterking en uitbreiding van privacyrechten;
     - Meer verantwoordelijkheden voor organisaties;

     Dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.


     Voorbereidingen op de AVG

     Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen dan meer verplichtingen. De nadruk ligt - meer dan nu - op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden. Dat vergt een gedegen voorbereiding.

     Als organisatie kunt u nu al stappen ondernemen om straks klaar te zijn voor de AVG. Onderzoek alvast of u uw huidige processen, diensten en goederen op bepaalde punten moet aanpassen om te voldoen aan de AVG.

     10 Stappen Plan

     Om u op weg te helpen, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de 10 belangrijkste stappen voor u op een rijtje gezet. Dat zijn:

     1.Bewustwording
     2.Rechten van betrokkenen
     3.Overzicht verwerkingen
     4.Data protection impact assessment (DPIA) 5.Privacy by design & privacy by default 6.Functionaris voor de gegevensbescherming 7.Meldplicht datalekken
     8.Bewerkersovereenkomsten
     9.Leidende toezichthouder
     10.Toestemming