Nieuwe AVG wet vraagt om een georganiseerde website en nog veel meer...

LogicQ organiseert de Workshop: AVG - Wat doe je ermee?

MKB Nederland: De AVG - Wat doe je ermee?

Strengere regels in aantocht

Het Europees Parlement geeft uw organisatie tot 25 mei 2018 de tijd om aan de wet General Data Protection Regulation (GDPR) te voldoen. In et Nederlands, de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) houdt dan feitelijk op te bestaan.

Odoo afbeelding en tekstblok

Wanneer je op netwerk evenementen dit onderwerp aansnijdt kijken vele - kleine en grote - ondernemers je glazig aan. Dat is een gemiste kans. De wet is namelijk al in april 2016 aangekondigd. De tijd dringt zelfs.

De AVG staat als Verordening natuurlijk niet op zichzelf. De Privacy- en Cookie Wet spelen ook een rol binnen de AVG. Dit betekent dat organisaties experts nodig hebben. Wat vele organisaties ook niet weten is dat men wellicht een verantwoordelijke dient aan te stellen op dit gebied.

Het jaar 2017 was bij uitstek het jaar voor ondernemingen om de onderneming Algemene Verordening Gegevensbescherming-compliant te maken. Het is nog geen 25 mei 2018 dus nu kan het nog.

Waar dient u rekening mee te houden:

 • De wetgeving is Europees geldend;

 • Organisaties die in Europa actief zijn hoeven slechts aan deze ene wet te voldoen;

 • Documentatieplicht; als organisatie moet u kunnen aantonen dat u de juiste organisatorische en technische maatregelen heeft genomen om aan de AVG te voldoen;

 • Verwerker van persoonsgegevens hoeft niet meer te worden gemeld;
  Mogelijk verplicht tot het aanstellen van een functionaris voor de gegevensbescherming (FG).

Tijd voor een kop koffie en een oriënterend gesprek ?


Neem dan contact op met onze gecertificeerde experts. Stuur een bericht of bel ons !

     Wat verandert er?

     De AVG zorgt onder meer voor:

     - Versterking en uitbreiding van privacyrechten;
     - Meer verantwoordelijkheden voor organisaties;

     Dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.


     Voorbereidingen op de AVG

     Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen dan meer verplichtingen. De nadruk ligt - meer dan nu - op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden. Dat vergt een gedegen voorbereiding.

     Als organisatie kunt u nu al stappen ondernemen om straks klaar te zijn voor de AVG. Onderzoek alvast of u uw huidige processen, diensten en goederen op bepaalde punten moet aanpassen om te voldoen aan de AVG.

     10 Stappen Plan

     Om u op weg te helpen, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de 10 belangrijkste stappen voor u op een rijtje gezet. Dat zijn:

     1.Bewustwording
     2.Rechten van betrokkenen
     3.Overzicht verwerkingen
     4.Data protection impact assessment (DPIA) 5.Privacy by design & privacy by default 6.Functionaris voor de gegevensbescherming 7.Meldplicht datalekken
     8.Bewerkersovereenkomsten
     9.Leidende toezichthouder
     10.Toestemming