Het #LogicQ_Learning_avg_momentje

'Misvattingen over de Functionaris Gegevensbescherming (FG)!'

   Odoo afbeelding en tekstblok

   Quote van Cecile Schut, directeur Systeemtoezicht, Beveiliging & Technologie, Autoriteit Persoonsgegevens: “Het is een misvatting dat FG’s verantwoordelijk zijn voor de naleving van het privacybeleid van organisaties. Deze onjuiste aanname haalt het noodzakelijke verantwoordelijkheidsgevoel weg bij bestuurders van organisaties, die wérkelijk verantwoordelijk zijn. Bovendien brengt de misvatting FG’s in een positie met dubbele petten, waarbij ze bij gevonden tekortkomingen óók nog eens zelf de kop van Jut zouden zijn. De taak van de FG is om toe te zien op de opzet en naleving van het privacybeleid door een organisatie. En om, waar nodig, te adviseren over alles wat te maken heeft met de bescherming van persoonsgegevens. Als FG moet je er dus goed voor waken dat je je rol ook op die manier kunt vervullen.” ...Bron: 1e FG-Nieuwsbrief, Autoriteit Persoonsgegevens,  Januari 2019   

   Het LogicQ AVG-10 Stappen plan

   Om u op weg te helpen hebben wij de 10 belangrijkste stappen voor u op een rijtje gezet:

   Stap 1    Inrichting van uw Privacy omgeving
   Stap 2    Inzicht in de betreffende processen
   Stap 3    Contracten met externen
   Stap 4    Privacy Impact Assessment
   Stap 5    Rechten van betrokkenen
   Stap 6    Wetgeving en uw organisatie
   Stap 7    AVG Bewustwording voor u en uw collega's
   Stap 8    Informatiebeveiliging
   Stap 9    IT Thema's
   Stap 10   Evaluatie & Communicatie

   Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ingevoerd.  Organisaties die persoonsgegevens verwerken hebben hierdoor meer verplichtingen gekregen.
   De nadruk ligt op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden. Dat vergt een gedegen voorbereiding. Als organisatie kunt u nog steeds of opnieuw stappen ondernemen om AVG-gereed te worden!

   Onze CIPP/e gecertificeerde consultants  onderzoeken  of u uw huidige processen, diensten en goederen op bepaalde punten moet aanpassen om te voldoen aan de AVG. Tevens kunt u hen als part-time FG vastleggen om aan de jaarlijkse controle te voldoen.

   Over de course leader

   Pauline van Alderwerelt van Rosenburgh is
   partner bij LogicQ.

   Zij heeft diverse functies binnen en buiten LogicQ bekleed en geeft operationele sturing aan onze  Knowledge Lab Data Protectie & Privacy. Op dit ogenblik is zij op diverse wijze betrokken bij de ontwikkelingen rondom privacy rechten. 

   Pauline is lid van de EADPP

    Neem contact op met Pauline voor al uw AVG vragen!